Sæle, Anita Apelthun

Sæle, Anita Apelthun (1951-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Hordaland 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 18 dagar

Gå til biletgalleri

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle