Chaudhry, Akhtar

Chaudhry, Akhtar (1961-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 2009-2013
Ansiennitet:
6 år, 114 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 23.07.1961

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 2001 - 2005, SV.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2005 - 2009, SV.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 2009 - 2013, SV.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 18.10.2007-30.09.2009 for Kristin Halvorsen.
 • Møtte fast som representant 01.10.2009-27.04.2012 for Kristin Halvorsen.
 • Møtte fast som representant 27.04.2012-30.09.2013 for Heikki Eidsvoll Holmås.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2009-2013

  Fjerde visepresident, Stortinget, 08.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2005-2009

  Medlem, Justiskomiteen, 24.10.2007 - 25.10.2007
  Andre nestleder, Justiskomiteen, 25.10.2007 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Justiskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 2009-2013

  Medlem, Den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli, 17.11.2011 - 08.03.2012

Medlemskap i delegasjonar

 • 2009-2013

  Leder, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 29.03.2012 - 30.09.2013
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 15.11.2012 - 30.09.2013

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Utvalg som skal gjennomgå formålet med opplæringen og formål for barnehagen frå 2006
 • Medlem Mannspanelet frå 2007

Tillitsverv i parti

 • Medlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre frå 2015