Lindstøl, Agnes

Lindstøl, Agnes (1910-1977)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 13 dagar

Gå til biletgalleri

Lindstøl, Agnes har gått bort.

Finn informasjon etter