Bothner, Alfhild Kristine

Bothner, Alfhild Kristine (1919-2002)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1969-1973

Gå til biletgalleri

Bothner, Alfhild Kristine har gått bort.

Finn informasjon etter