Cappelen, Andreas Zeier

Cappelen, Andreas Zeier (1915-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1961-1965

Gå til biletgalleri

Cappelen, Andreas Zeier har gått bort.

Finn informasjon etter