Johansen, Anders

Johansen, Anders (1929-2015)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 2 dagar

Gå til biletgalleri

Johansen, Anders har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.03.1929
  • Død 23.12.2015

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Vestfold, 1969 - 1973, A.
  • Vararepresentant nr 2 for Vestfold, 1973 - 1977, A.