Larssen, Agathon

Larssen, Agathon (1910-1973)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1965-1969

Gå til biletgalleri

Larssen, Agathon har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 21.04.1910
  • Død 26.01.1973

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 4 for Finnmark, 1965 - 1969, A.