Eide, Anne Lise

Eide, Anne Lise (1958-1998)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1993-1997

Gå til biletgalleri

Eide, Anne Lise har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 07.09.1958
  • Død 14.09.1998

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Møre og Romsdal, 1993 - 1997, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

  • Postkasserer