Lorentzen, Annemarie

Lorentzen, Annemarie (1921-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Finnmark 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Lorentzen, Annemarie har gått bort.

Finn informasjon etter