Morken, Anders

Morken, Anders (1908-1989)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1965-1969

Gå til biletgalleri

Morken, Anders har gått bort.

Finn informasjon etter