Ryen, Anton

Ryen, Anton (1894-1968)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 1954-1957
Ansiennitet:
12 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Ryen, Anton har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 15.12.1894 i Vågå, Oppland
 • Død 17.02.1968
 • Son av gårdbruker Syver Einarsen Ryen (1855-1946) og Kari Haugen (1864-1912)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 6 for Oppland, 1945 - 1949, B.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1950 - 1953, B.
 • Representant nr 3 for Oppland, 1954 - 1957, B.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Militærkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Sekretær, Militærkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 30.06.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Sekretær, Militærkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1945-49

  Medlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 29.05.1946 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjonar

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1952 - 1952

Medlemskap i gruppestyre

 • 1950-53

  Varamedlem gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Underoffiserseksamen ved 2. divisjon skole 1912-1916
 • Middelskole 1916
 • Infanteriets pionerkurs, skyteskole og skiskole 1926

Yrke

 • Gårdsarbeider
 • Sersjant 1917
 • Fenrik 1930
 • Løytnant og kaptein 1935-1954

Annan aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • I tysk fangenskap 1942-1945

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Deltagermedaljen

Verv

Offentlege verv

 • Formann Ligningsnemnda, Vågå 1923-1924
 • Brannsjef Vågå kommune, Vågå 1932-1942
 • Formann Forsyningsnemnda, Vågå 1940-1942
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1946 1946-1949
 • Medlem Lovkommisjonen for ferskvannsfiskeriene 1948-1949
 • Medlem Lovkomiteen for ikke-mutbare mineraler 1950-1951

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Vågå idrettslag 1921-1925
 • Sekretær Norges Bondelag, Nord-Gudbrandsdal 1924-1940
 • Formann Vågå skytterlag 1925
 • Formann Vågå bondelag 1931-1933
 • Formann Vågå jakt- og fiskeforening 1939-1946
 • Formann Gudbrandsdals bataljons befalslag

Andre administrative verv

 • Formann Vågå tamrein lag A/S 1943-1946, 1957-1967

Litteratur

 • Christophersen, Bjørn: "Underoffiser ved Østopplandenes infanteriregiment nr. 5, 1911-30." I: Krigen i Norge 1940
 • Hovdhaugen, Einar: Oppland Senterparti i 50 år, 3. februar 1921-1971, Gjøvik 1971