Stoveland, Anton

Stoveland, Anton (1896-1977)

Parti:
Sosialistisk Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Stoveland, Anton har gått bort.

Finn informasjon etter