Wallin, Anne Marie

Wallin, Anne Marie (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 6 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter