Nilsen, Arne Leonhard

Nilsen, Arne Leonhard (1893-1957)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Aust-Agder 1954-1957
Ansiennitet:
3 år, 85 dagar

Gå til biletgalleri

Nilsen, Arne Leonhard har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 21.07.1893 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Død 05.04.1957
 • Son av kjøpmann Nikolai Emil Nilsen (1853-1939) og Anne Lovise Aarrestad (1856-1896)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1954 - 1957, H.

Vararepresentasjonar

 • Frå 05.04.1957, Jørund Kvaale møter som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Medlem, Samferdselskomiteen, 22.01.1954 - 05.04.1957

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Trondhjems tekniske læreanstalt 1912
 • Studieopphold i Frankrike 1919-1920

Yrke

 • Ansatt i Statens vegvesen 1912
 • Arbeidet i Statens vegvesen Nord-Trøndelag 1912
 • Arbeidet i Statens vegvesen Rogaland 1912-1913, 1916-1919
 • Arbeidet i Statens vegvesen Buskerud 1913-1914
 • Arbeidet i Statens vegvesen Finnmark 1914-1916
 • Avdelingsingeniør i Statens vegvesen i Sogn og Fjordane 1920-1935
 • Avdelingsingeniør i Statens vegvesen i Hedmark 1935-1938
 • Vegsjef Statens vegvesen i Troms 1938-1943
 • Vegsjef Statens vegvesen i Aust-Agder 1943-1957

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Arendal bystyre 1947-1951, 1951-1955

Offentlege verv

 • Formann Fylkesarbeidsnemnda, Aust-Agder 1944-1956
 • Medlem Forstanderskapet ved Arendal Offentlige Høyere Almenskole 1952-1957
 • Medlem Styret for Arendal Yrkesskole 1952-1957

Tillitsverv i organisasjonar

 • Stifter og første president Arendal Rotary klubb 1947