Nygårdsmoen, Arne

Nygårdsmoen, Arne (1946-)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 9 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter