Gjerde, Bjartmar

Gjerde, Bjartmar (1931-2009)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1965-1969

Gå til biletgalleri

Gjerde, Bjartmar har gått bort.

Finn informasjon etter