Stordrange, Bjørn

Stordrange, Bjørn (1956-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1989-1993
Ansiennitet:
2 år, 27 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter