Haugen, Bjarne Natanael

Haugen, Bjarne Natanael (1896-1978)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1950-1953

Gå til biletgalleri

Haugen, Bjarne Natanael har gått bort.

Finn informasjon etter