Haga, Borghild Bondevik

Haga, Borghild Bondevik (1906-1990)

Parti:
Venstre
Sist innvald som representant for
Vestfold 1965-1969
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Haga, Borghild Bondevik har gått bort.

Finn informasjon etter