Lie, Borghild

Lie, Borghild (1911-1989)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Oppland 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 88 dagar

Gå til biletgalleri

Lie, Borghild har gått bort.

Finn informasjon etter