Godal, Bjørn Tore

Godal, Bjørn Tore (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
15 år, 159 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

 • Fødd 20.01.1945 i Skien, Telemark
 • Son av verksmester Aksel Godal (1913-1986) og husmor Kari Petersen Lia (1918-2008)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 11 for Oslo, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 10 for Oslo, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 09.05.1986-26.02.1987 for Sissel Rønbeck.
 • Møtte fast som representant 26.02.1987-30.09.1989 for Gro Harlem Brundtland.
 • Medlem av regjeringa 15.11.1991-22.11.1991, Inger Lise Husøy møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 22.11.1991-30.09.1993, Jens Stoltenberg møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.1993-07.10.1993, Anders Hornslien møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 07.10.1993-25.10.1996, Dagny Gärtner Hovig møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 25.10.1996-30.09.1997, Anders Hornslien møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.1997-17.10.1997, Shahbaz Tariq møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 17.03.2000-30.09.2001, Shahbaz Tariq møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1985-89

  Medlem, Finanskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 23.10.1989
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 21.11.1990
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 21.11.1990
  Leder, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.11.1990 - 15.11.1991
  Leder, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.11.1990 - 15.11.1991

  1997-2001

  Sekretær, Forsvarskomiteen, 21.10.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i delegasjonar

 • 1989-93

  Varamedlem, Den norske parlamentarikerdelegasjon til EFTA, 24.11.1989 - 15.11.1991

  1997-2001

  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 17.03.2000
  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i gruppestyre

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 17.10.1997 - 17.03.2000

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Utenriksdepartementet, (Handelsavd.), 15.11.1991 - 24.01.1994
  Fungerende utenriksminister, Utenriksdepartementet, 13.01.1994 - 24.01.1994
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 24.01.1994 - 25.10.1996
  Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997
  Statsråd, Forsvarsdepartementet, 17.03.2000 - 19.10.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Telemark Handelsgymnas 1964
 • Britisk-nordisk folkehøyskole, Manchester 1965
 • Cand.mag., Universitetet i Oslo (sosiologi, statsvitenskap, historie) 1969

Yrke

 • Kontorassistent Telemark Sentralsjukehus, Skien 1964-1965
 • Seniorrådgiver ved Institutt for statsvitenskap, UiO 2002-2003
 • Ambassadør i Berlin 2003-2007 (utnevnt 13.12.2002, tiltrådte 2003)
 • Spesialrådgiver i internasjonale energi- og klimaspørsmål i Utenriksdepartementet 2007-2010

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo bystyre 1987-1991

Offentlege verv

 • Medlem Utvalg for utredning av politisk virksomhet i Forsvaret 1970-1972
 • Medlem Maktutredningsutvalget 1972-1982
 • Medlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1982-1986
 • Medlem Styret for Forretningsbanken A/S, Oslo 1984-1986 (oppnevnt av Oslo bystyre)
 • Leder Forum for forsvarsstudier, Institutt for forsvarsstudier frå 2002
 • Leder Rådet for Forsvarets høgskole frå 2010
 • Leder Afghanistanutvalget frå 2015 (oppnevnt 21. november 2014, arbeidet vil startet i januar 2015)

Tillitsverv i parti

 • Formann Telemark AUF 1964-1965
 • Formann Fritt Forum, arbeiderbevegelsens studentforbund 1967-1968
 • Organisasjonssekretær AUF 1970-1971, formann 1971-1973
 • Medlem Styret for AIK (Arbeiderbevegelsens informasjonskomité mot norsk medlemskap i EF) 1972-1973 (stod også som grunlegger av komiteen i 1972)
 • Utredningssekretær DNA 1973-1980
 • Sekretær Oslo A 1980-1982, leder 1982-1990
 • Medlem DNAs sentralstyre 1983-1990
 • Sekretariatleder A's bystyregruppe i Oslo 1986
 • Leder Midtøstenkomiteen i Den Sosialistiske Internasjonale 1997-2000

Tillitsverv i organisasjonar

 • Generalsekretær Nasjonalkomiteen for internasjonalt ungdomsarbeid (NIU) 1973
 • President Council of European National Youth Committees (CENYC) 1973-1975

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Statoil ASA frå 2010

Litteratur

 • Godal, Bjørn Tore: Utsikter: store lille Norge i en ny verden, Aschehoug 2003