Stabell, Dagny

Stabell, Dagny (1901-1993)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1961-1965

Gå til biletgalleri

Stabell, Dagny har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 10.01.1901
  • Død 13.01.1993

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1954 - 1957, KrF.
  • Vararepresentant nr 2 for Østfold, 1958 - 1961, KrF.
  • Vararepresentant nr 3 for Østfold, 1961 - 1965, KrF.