Schnitler, Diderik

Schnitler, Diderik (1946-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Vestfold 1989-1993

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter