Skybakmoen, Eva

Skybakmoen, Eva (1930-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1985-1989

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 20.12.1930

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Hedmark, 1985 - 1989, SV.