Borgen, Erna

Borgen, Erna (1928-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 28.02.1928

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 7 for Hedmark, 1981 - 1985, A.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond, 1980-1987