Aarvik, Egil

Aarvik, Egil (1912-1990)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som representant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 93 dagar

Gå til biletgalleri

Aarvik, Egil har gått bort.

Finn informasjon etter