Sundelin, Egil W.

Sundelin, Egil W. (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Finnmark 1977-1981
Ansiennitet:
0 år, 47 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter