Barland, Einar

Barland, Einar (1924-2017)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Telemark 1961-1965

Gå til biletgalleri

Barland, Einar har gått bort.

Finn informasjon etter