Faaland, Erling

Faaland, Erling (1925-1971)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 7 dagar

Gå til biletgalleri

Faaland, Erling har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 06.09.1925
  • Død 25.06.1971

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1961 - 1965, H.