Kolstad, Eva Lundegaard

Kolstad, Eva Lundegaard (1918-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 81 dagar

Gå til biletgalleri

Kolstad, Eva Lundegaard har gått bort.

Finn informasjon etter