Gaare, Eystein

Gaare, Eystein (1950-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1993-1997

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 20.09.1950

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 7 for Akershus, 1993 - 1997, A.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Fiskerinæringens kvinneutvalg, frå 1995
  • Varamedlem Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen frå 1997