Toskedal, Geir Sigbjørn

Toskedal, Geir Sigbjørn (1954-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Representant for
Rogaland 2017-2021
Medlem
Arbeids- og sosialkomiteen
Ansiennitet:
4 år, 363 dagar

Gå til biletgalleri

Toskedal, Geir Sigbjørn møter fast for Bollestad, Olaug Vervik.

Biografi

Personalia

 • Fødd 27.04.1954 i Avaldsnes, Rogaland
 • Son av politiførstebetjent Sigurd Toskedal (1917-1973) og husmor Gudrun Hjertaker (1918-1985)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 13 for Rogaland, 2013 - 2017, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 2017 - 2021, KrF.

Vararepresentasjonar

 • Møter fast som representant frå 22.01.2019 for Olaug Vervik Bollestad.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 2013-2017

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 31.01.2019 - 30.09.2021
  Varamedlem, Valgkomiteen, 07.02.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjonar

 • 2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 17.12.2015
  Medlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, 19.02.2019 - 30.09.2021

Medlemskap i gruppestyre

 • 2013-2017

  Fjerde varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017
  Vara innpisker, Kristelig Folkeparti, 16.10.2013 - 30.09.2017

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Universitetet i Oslo, nettstudium idéhistorie (ikkje gått opp til eksamen)
 • Grunnskole 1961-1970 (Håvik skole 5 år, Avaldsnes sentralskole 1 år, Bø ungdsomsskole 3 år)
 • Haugesund Handelsgymnasium 1970-1974 (økonomisk gymnas)
 • Stord Lærarhøgskule, allmennlærar 1975-1978 (vekt på samfunnsfag, musikk og ped.)
 • Stord pedagogiske høgskule, adjunkt 1978-1979 (grunnfag i norsk språk og litteratur)
 • Yrkessjåførutdanning - førerkort klasse BECEDE (buss, vogntog m.m.) 1982
 • Volda distriktshøgskole, adjunkt m/opprykk 1985-1987 (grunnfag i media og kommunikasjon)
 • Handelshøgskolen BI, bedriftsøkonom 1990-1992

Yrke

 • Eidsknappen Sildoljefabrikk, tilfeldige oppdrag 1964-1972
 • Haugesunds Avis, avisbod 1965-1968
 • Anker Akkumulator, sommarjobb på batteriverkstad 1969
 • Karmøy Bilservice, deltid verksted og bensinstasjon 1970-1982
 • Karmøy kommune, sommarjobb maling og vedlikehald 1970-1973
 • Karmøy kommune, lærer Vedvågen skole 1974-1975 (grunnskole), 1979-1982 (grunnskole)
 • Martin Erland fisk & grønnsak, deltid salgssjåfør 1974-1979 (kjølebil)
 • Johan Kristoffersen, Kopervik Taxi L-105, deltid leiesjåfør 1974-1982
 • Stord kommune, støttekontakt for blind gut 1977-1979
 • Privat musikkskole, deltid klaverpedagog 1979-1982
 • Karmøy Kirkelige Fellesråd, organist 1979-2004 (deltid ved behov)
 • Rogaland fylkeskommune, lærer folkehøgskole 1982-1989
 • Konsulent/instr. for etablering/opplæring av nærradioar 1984-1988
 • Karmøybladet, journalist og ansvarleg for månadleg måndagsavis 1987-1989
 • Foredragshaldar 1988-2006 (på foreldremøter, skoleutvikling mv.)
 • Haugaland Billag AS, deltid bussjåfør 1989
 • Sverre Haga Buss AS, deltid bussjåfør 1989
 • Stiftelsen Utgarden folkeghøskule, rektor 1989-1997
 • Guide og reiseleiar frå 1991 (i egen regi og for folkehøgskole)
 • Karmøy kommune, rektor Musikkskolen 1995-1997
 • Karmøy kommune, rekor Kulturskolen 1997-2013 (permisjon etter stortingsvalet 2013)
 • Karmøy folkehøgskole, 10 pst. stilling 1997-2013 (ukentleg kultur og samfunn)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Karmøy kommunestyre 1983-1987, 1987-1991, medlem 1991-1995, 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2011, 2011-2013
 • Varamedlem Karmøy formannskap 1995-1999, medlem 1999-2003, 2011-2013 (fritak etter stortingsvalet 2013)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Rogaland 2007-2011, 2011-2013 (fritak etter storingsvalet 2013)
 • Varamedlem fylkesutvalg, Rogaland 2007-2011, 2011-2013 (fritak etter stortingsvalet 2013)

Offentlege verv

 • Medlem Soneutvalget, Karmøy 1987-1991 (soneutvalet for helse- og sosialsaker)
 • Leder Kontrollnemnda for video, Karmøy 1989-1995
 • Medlem Hovedutvalg, Karmøy 1991-1999 (hovudutval for skole og kultur), leder 1999-2003 (styreleiar for vatn, avløp, brannvesen, landbruk), 2007-2011 (hovudutval for tekniske saker, plan- og bygn.lov, landbruksforvalting, miljø mv.)
 • Leder Tildelingsnemnd for kulturmidler, Karmøy 1991-1995
 • Leder Paraplyorganisasjon for museene, Karmøy 1992-1995
 • Medlem Samnemnda for folkehøgskolene i Norge, økonomiutvalget 1993-1995
 • Meddommer Tingretten 1995-2013 (Karmsund Tingrett)
 • Medlem styret for Norsk kulturskoleråd 2000-2006, nestleder 2006-2008
 • Medlem Karmsund Interkommunale Havnevesen 2003 (Havnerådet), styreleder og leder for arb.utv. 2003-2007 (oppnevnt av Karmøy kommunestyre)
 • Medlem programkomité for åpning av Norvegen Historiesenter 2005
 • Medlem Styret for Haugaland Kraft 2007-2011 (oppnevnt av Rogaland fylkesting)
 • Medlem styret for MUNOR, fylkesmusikerne i Nord-Rogaland 2007-2013
 • Varamedlem fylkeskommunalt utvalg for opplæring 2007-2011
 • Medlem Styret for Stavanger Symfoniorkester frå 2007
 • Medlem fylkeskommunalt utvalg for regional og kultur 2007-2011
 • Varamedlem Vestlandsrådet 2007-2011 (peika ut av Rogaland fylkesting)
 • Varamedlem fylkesommunalt utvalg for samferdsel 2007-2011, medlem 2011-2013 (fritak etter stortingsvalet 2013)
 • Medlem styret for Haugaland vekst IKS 2011-2013
 • Medlem styret for Haugalandspakken AS 2011-2013
 • Medlem regionalplanutvalget for Nord-Rogaland 2011-2013
 • Medlem arr.- og programkomité for ordførerens nyttårsmarkering, Karmøy 2013-2014
 • Medlem programkomité for Grunnlovsjubileet 2014
 • Medlem komité for utredning av Visnes gruvesamfunn (2 år)
 • Leder komité for utredning av kulturskole (1 år)
 • Medlem komité for utredning av fylkesmusikere (1 år)
 • Leder Karmøy Reiselivsråd (3 år)
 • Medlem hoved- og programkomité for Grunnlovsjubileet 2014
 • Medlem Karmøy Fiskerimuseum (forprosjekt 2 år)
 • Konsertansvarlig Karmøy i Fest - Vikingfestivalen (6 år)
 • Medlem programkomité for Unionsoppløsningen 2005
 • Medlem byggekomité for SFO-utbygging (2 år)
 • Medlem programkomité for Stemmerettsjubileet 2013
 • Medlem hoved- og programkomité for Millenniumskiftet år 2000
 • Medlem hoved- og programkomité for Stemmerettsjubileet 2013
 • Medlem hoved- og programkomité for Unionsoppløsningen 2005
 • Medlem programkomité for Millenniumskiftet 2000

Tillitsverv i parti

 • Styremedlem Karmøy KrF, lokallagsstyret 1982-2011 (opplæringsansvarleg 4 år, sekretær 5 år, leiar 5 år)
 • Medlem Karmøy KrF, programutval 1982-2013 (alle val sidan 1982)
 • Gruppeleiar Karmøy KrF, komm./fsk.gruppen 2001-2011, vara gruppeleiar 2011-2013
 • Gruppeleiar Rogaland KrF 2007-2011 (regional og kulturutv.)
 • Styremedlem Rogaland KrF, fylkesstyret fra 2007 (+ 5 år før 2007), nestleiar 2007-2011
 • Vara gruppeleiar Rogaland KrF, fylkestingsgruppa 2007-2011
 • Medlem Rogaland KrF, samferdselsutvalet 2011-2013 (fritak etter stortingsvalet 2013)
 • Vararmedlem KrF, landsstyret 2011-2013, varamedlem 2013-2017
 • Fraksjonsleiar KrF, Stortingets kommunal- og forvaltingskomité 2013-2017
 • Medlem KrF, nominasjonskomiteen 2014-2015 (til Landsmøtet 2015)

Tillitsverv i organisasjonar

 • Styremedlem Kopervik Menighet byggekomité 1974-1978 (plankomité for ungdoms- og alderssenter)
 • Medlem Utgarden folkehøgskole Elevlagsstyret 1983-1997 (8 år)
 • Medlem Rotary
 • Medlem Stiftelsen Utgarden, Utgarden folkehøgskole Skolestyret (8 år)
 • Medlem Stiftelsen Utgarden, Utgarden folkehøgskole Eierstyret (8 år)
 • Medlem Stefanusstiftelsen
 • Medlem venneforening for Tibet (på Stortinget)
 • Medlem Radio 102 Øvingsradio (etablering av nærradioen, 6 år)
 • Leder plankomité for bygging av ny Kopervik kirke (etter tragisk kirkebrann 2010, peika ut av Karmøy Kirkelige Fellesråd)
 • Leder Norsk Folkehøgskolelag, Utgarden folkehøgskole lokallag (4 år)
 • Leder Norsk Folkehøgskolelag, avd. Rogaland (2 år)
 • Medlem Normisjonen
 • Leder Utgarden folkehøgskole Interimsstyret for å etablere stiftelse (2 år)
 • Medlem Norge-Israel (på Stortinget)
 • Leder Kopervik Menighet orgelkomité (3 år)
 • Leder Kopervik Menighet ansvarskomité for lyd og anlegg (5 år)
 • Medlem Foreningen Norden
 • Medlem forening for trosfrihet (nystartet)
 • Medlem Den Norske Kirke
 • Medlem vennskapsring USA-Norge (på Stortinget)
 • Medlem Norsk Folkehøgskolelag lokallag (13 år)
 • Leder Utgarden folkehøgskole Personalrådet (2 år)

Andre administrative verv

 • Medlem div. regionstyrer for Det norske Misjonsselskap og Indremisjonen 1973-1986 (medlem som ungdomsrepresentant)
 • Medlem Kopervik Menighetsråd 1979-1983 (medlem og kasse)
 • Medlem Meglingsråd for Det Norske Misjonsselskap 1994-1996
 • Medlem Karmøy Sang- og musikkråd 1995-2002
 • Medlem Norsk Kulturskoleråd 1997-1998 (avd. Rogaland fylke), Styreleder 1998-2002 (avd. Rogaland fylke), møtedirigent fra 2010 (landsmøtene etter 2010)
 • Medlem regionstyret for Den norske Santalmisjon 1998-2002
 • Medlem regionstyret for Normisjonen 2002-2004
 • Medlem Klagenemnd for Rogaland Høgskole v/DNDF 2003-2005
 • Leder styret for Granberg Garveri AS 2005-2007 (både eiendom og drift)
 • Styremedlem Kirkens Sosialtjeneste, Solstrand barnevern 2006-2010
 • Varamedlem Landslaget for Musikk i skolen, MIS Norge 2006-2010
 • Styremedlem Nord-Rogaland Symfoniorkester frå 2013 (styremedlem og varamedlem)