Benneche, Gerd

Benneche, Gerd (1913-2003)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1958-1961

Gå til biletgalleri

Benneche, Gerd har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.12.1913
  • Død 26.03.2003

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Oslo, 1958 - 1961, V.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO, 1980
  • Medlem Styret for Riksteateret, 1980
  • Leder Vurdere Norsk Lysningsblad, 1980
  • Medlem Utval til å greie ut massemediespørsmål, 1980-1982
  • Medlem Opphavsrettsutvalget, 1980-1988
  • Medlem Styret for Datatilsynet, 1980-1985, nestleder 1986-1990