Karusbakken, Grethe

Karusbakken, Grethe (1936-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 05.11.1936

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1985 - 1989, A.