Alstadheim, Håkon

Alstadheim, Håkon (1963-)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 2013-2017

Gå til biletgalleri