Mjøen, Halvor

Mjøen, Halvor (1910-1978)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1950-1953

Gå til biletgalleri

Mjøen, Halvor har gått bort.

Finn informasjon etter