Warholm, Harald

Warholm, Harald (1920-1967)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Nordland 1965-1969
Ansiennitet:
9 år, 31 dagar

Gå til biletgalleri

Warholm, Harald har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 21.07.1920 i Brønnøy, Nordland
 • Død 10.02.1967
 • Son av fiskeskipper Johan Warholm (1887-) og Aslaug Sethre (1900-)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 9 for Nordland, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 10 for Nordland, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 10 for Nordland, 1965 - 1969, H.

Vararepresentasjonar

 • Frå 10.02.1967, Bodil Aakre møter som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1958-61

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 10.02.1967

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i navigasjon og radiopeiling
 • Middelskole 1935-1937

Yrke

 • Fisker, fiskeskipper 1947-1966

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Brønnøysund kommunestyre 1959-1963
 • Medlem Brønnøy kommunestyre 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Nordland 1963-1967

Offentlege verv

 • Formann Brønnøysund takstnemnd for Statens fiskerbank frå 1955
 • Medlem Havnestyret, Brønnøysund 1959-1967
 • Medlem Rådet for Statens Fiskarbank 1964-1967

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Nordland Høyre 1957-1967
 • Medlem Høyres programkomité 1967

Tillitsverv i organisasjonar

 • Nestformann Samarbeidsutvalget for størjeomsetningen frå 1952 (stod som sifter av utvalget)
 • Medlem Representantskapet i Norges sildesalgslag 1957-1967
 • Utsending Årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag