Wollstadmo, Hennild

Wollstadmo, Hennild (1943-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Nordland 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter