Langeland, Hallgeir H.

Langeland, Hallgeir H. (1955-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som representant for
Rogaland 2009-2013
Ansiennitet:
16 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Biografi

Personalia

  • Fødd 14.11.1955 i Strand, Rogaland
  • Son av byggmester Tore Osvald Langeland (1920-2007) og regnskapsfører Klara Håbakk (1923-2010)

Stortingsperiodar

  • Representant nr 12 for Rogaland, 1997 - 2001, SV.
  • Representant nr 7 for Rogaland, 2001 - 2005, SV.
  • Representant nr 12 for Rogaland, 2005 - 2009, SV.
  • Representant nr 13 for Rogaland, 2009 - 2013, SV.

Medlemskap i stortingskomitear

  • 1997-2001

    Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
    Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

    2001-2005

    Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
    Første nestleder, Energi- og miljøkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

    2005-2009

    Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

    2009-2013

    Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
    Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

  • 1997-2001

    Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika", 15.12.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjonar

  • 1997-2001

    Varamedlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

    2001-2005

    Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
    Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2002 -

    2005-2009

    Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 17.11.2005
    Nestleder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 17.11.2005 - 30.09.2009
    Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2006 -

    2009-2013

    Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.06.2011

Medlemskap i gruppestyre

  • 1997-2001

    Medlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.1997 - 30.09.2001

    2005-2009

    Innpisker Lagting, Sosialistisk Venstreparti, 17.10.2005 - 30.09.2006
    Innpisker Lagting, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2006 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • USK 1975-1976
  • Historie grunnfag 1977-1978
  • Lærerhøyskole (inkludert spesialpedagogikk/drama) 1978-1982
  • Div. kurs med jobbrelevans for rådgiving, atferdsvansker, drama osv. 1982-1997
  • Forsvarets informasjonskurs 2008 (og 1998)

Yrke

  • Lærer, Møllehagen skole 1982-1985
  • Lærer, Hundvåg skole 1985-1987
  • Lærer, Austbø skole 1987-1990
  • Rådgiver, Austbø ungdomsskole 1990-1996
  • Undervisningsinspektør, Austbø ungdomsskole 1996-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Stavanger formannskap 1991-1995
  • Medlem Stavanger kommunestyre 1995-1997

Offentlege verv

  • Medlem Skolestyret, Strand 1976-1978
  • Medlem Skolestyret, Stavanger 1988-1991
  • Medlem Kommunalutvalget 1991-1995
  • Medlem Miljøutvalget 1991-1995
  • Medlem Styret for Jæren utviklingsselskap 1992-1995
  • Meddommer Byretten, Stavanger 1992-1997
  • Medlem Styret for interkommunalt renovasjonsverk og vannavløp 1993-1997
  • Medlem Styret for Bygg, bolig, eiendom 1996-1997

Tillitsverv i parti

  • Redaktør Stavanger SV 1978-1980
  • Gruppeleder Stavanger kommune 1991-1995
  • Medlem Styret for Rogaland SV 1992-1995
  • Varamedlem Sosialistisk Venstrepartis sentralstyre 1995-1999

Tillitsverv i organisasjonar

  • Medlem Styret for Midtbygdens Idrettslag 1975-1978
  • Medlem Styret for SAIH 1978-1980
  • Medlem Studentrådet 1978-1980
  • Medlem Styret for landslaget for norske lærerstudenter 1979-1981
  • Medlem Styret for Vennskapsprosjektet i Stavanger 1983-1985
  • Medlem Styret for Latinamerikagruppene i Stavanger 1985-1987
  • Medlem Styret for Norsk Lærerlag Stavanger og Rogaland 1986-1991
  • Medlem Styret for Cubaaksjonen i Stavanger 1990-1995
  • Medlem Styret for Løvebakken mållag frå 2009

Andre administrative verv

  • Medlem Representantskapet for Forus Industritomteselskap 1995-1997