Hammervik, Hans Ivar

Hammervik, Hans Ivar (1947-1982)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977

Gå til biletgalleri

Hammervik, Hans Ivar har gått bort.

Finn informasjon etter