Solum-Larsen, Helge

Solum-Larsen, Helge (1969-2015)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 28 dagar

Gå til biletgalleri

Solum-Larsen, Helge har gått bort.