Vamnes, Inger Ekkeren

Vamnes, Inger Ekkeren (1937-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1981-1985

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 30.12.1937

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Akershus, 1981 - 1985, H.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Statens friluftsråd, 1980-1982
  • Medlem Utvalg for Norsk kartplan, 1980-1982
  • Medlem Landsrådet for Heimevernet, 1986-1987
  • Varamedlem Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning, 1988