Bakken, Inger Marie

Bakken, Inger Marie (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1981-1985
Ansiennitet:
0 år, 8 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.06.1951

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1981 - 1985, SV.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Styret for Statens lånekasse for utdanning, 1980
  • Medlem Statens lønnsutvalg, frå 1990