Fossflaten, Ingvar

Fossflaten, Ingvar (1932-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1969-1973

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.05.1932

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 6 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, A.