Skotte, Ingrid Johanna

Skotte, Ingrid Johanna (1901-1986)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 3 dagar

Gå til biletgalleri

Skotte, Ingrid Johanna har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 31.01.1901
  • Død 16.09.1986

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1954 - 1957, A.