Odnes, Ivar

Odnes, Ivar (1963-2018)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Oppland 2017-2021
Ansiennitet:
1 år, 197 dagar

Gå til biletgalleri

Odnes, Ivar har gått bort.

Biografi

Personalia

  • Fødd 25.05.1963
  • Død 05.10.2018

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 2013 - 2017, Sp.
  • Representant nr 2 for Oppland, 2017 - 2021, Sp.

Vararepresentasjonar

  • Frå 05.10.2018, Bengt Fasteraune møter som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

  • 2017-2021

    Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 12.10.2017 - 05.10.2018