Ytreland, Ivar

Ytreland, Ivar (1926-2012)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 35 dagar

Gå til biletgalleri

Ytreland, Ivar har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 04.04.1926
  • Død 27.12.2012

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, H.