Eide, Jacob Bertel

Eide, Jacob Bertel (1894-1986)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
0 år, 18 dagar

Gå til biletgalleri

Eide, Jacob Bertel har gått bort.

Finn informasjon etter