Ryen, Jacob

Ryen, Jacob (1897-1958)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 8 dagar

Gå til biletgalleri

Ryen, Jacob har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 17.02.1897
  • Død 15.10.1958

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1945 - 1949, A.