Østreim, Jan

Østreim, Jan (1935-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Vest-Agder 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 127 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter